dijous, 29 de març de 2012

Eina interactiva

Creen una nova eina interactiva per informar sobre el canvi climàtic.

 
 
Brussel·les,  29 Mar. (Ambientum)
 
La Plataforma Europea d'Adaptació al Clima (CLIMATE-ADAPT), una eina interactiva d'Internet sobre l'adaptació al canvi climàtic, es posa en línia en l'Agència Europea de Medi ambient (AEMA) amb seu a Copenhaguen.

Connie Hedegaard, Comissària Europea d'Acció pel Clima, s'ha sumat a Anada Auken, Ministra de Medi ambient de Dinamarca, i a la Directora Executiva de la AEMA, Jacqueline McGlade, per a la seva engegada.

La Plataforma Europea d'Adaptació al Clima és una plataforma d'accés públic en Internet ideada per donar suport als responsables polítics locals, regionals, nacionals i europeus de cara a la formulació de mesures i polítiques d'adaptació al canvi climàtic. Adaptar-se consisteix a anticipar els efectes adversos del canvi climàtic i a prendre les mesures apropiades a fi d'evitar o reduir al mínim els danys que pot causar.
CLIMATE-ADAPT s'ha creat amb el suport de les comunitats científica i política europees i ajudarà als usuaris a accedir, difondre i integrar informació sobri:

-Canvi climàtic previst a Europa.
-Vulnerabilitat de les regions, els països i els sectors en l'actualitat i en el futur.
-Informació sobre les activitats i estratègies d'adaptació nacionals, regionals i transaccionals.
-Estudis de casos d'adaptació i de possibles opcions futures d'adaptació.
-Eines en línia que recolzin la planificació de l'adaptació.
-Projectes d'investigació, documents d'orientació, fonts d'informació, enllaços, notícies i esdeveniments relacionats amb l'adaptació.

La Comissària Hedegaard ha declarat que "aquesta pot ser una eina extraordinària per ajudar als responsables polítics a optar per les millors solucions en benefici dels seus ciutadans". "No som massa bons a l'hora de compartir les millors pràctiques ni la informació sobre el que no s'ha de fer. Aquesta nova eina interactiva farà que els nostres esforços siguin molt més eficients”, va explicar.

La incidència del canvi climàtic representa una gran amenaça econòmica, social i ambiental per a Europa i el món sencer. Els fenòmens meteorològics extrems més freqüents (pluges i inundacions, sequeres i ones de calor), la menor acumulació de neu, l'augment de les temperatures i la pujada del nivell del mar van a afectar cada vegada més a la producció d'aliments, els mitjans de subsistència, el proveïment d'energia, les infraestructures, els ecosistemes i la societat en el seu conjunt.

Segons càlculs de Munich Re, l'estiu calorós de 2003 va provocar pèrdues de 10.000 milions d'euros en l'agricultura, la ramaderia i la silvicultura de la UE pels efectes combinats de la sequera, la tensió tèrmica i els incendis.

L'estudi PESSETA del Centre Comú d'Investigació de la UE ha estimat que, sense una adaptació al canvi climàtic i de produir-se avui el previst per al clima en els anys vuitanta d'aquest segle, les pèrdues anuals per a l'economia de la UE oscil·larien entre els 20.000 i els 65.000 milions d'euros.

Aquests riscos ens obliguen a prendre mesures ara per vetllar per que la nostra societat sigui capaç d'adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic, pal·liant els seus efectes negatius i explotant les oportunitats de benefici.

Els indicis dels avantatges econòmics de les mesures d'adaptació estan augmentant: els danys econòmics anuals que sofreix la UE en l'actualitat com a conseqüència únicament de les inundacions ascendeixen a aproximadament 6.400 milions d'euros i, segons el projecte Climate Cost del 7º PM, es preveu que aquesta xifra es multipliqui d'aquí a 2050.

Les mesures d'adaptació podrien evitar aquests danys a un cost que seria una petita part del previst. Per poder prendre les decisions necessàries sobre la millor manera d'adaptar-se, és fonamental tenir accés a dades fidedignes sobre l'impacte probable del canvi climàtic, els aspectes socioeconòmics associats i els costos i beneficis de les diverses opcions d'adaptació.

El Llibre Blanc publicat en 2009 per la Comissió sobre l'adaptació va posar de manifest que la falta de coneixements és un obstacle important a la formulació de respostes eficaces d'adaptació al canvi climàtic.

PRÒXIMS PASSOS

L'Agència Europea de Medi ambient, situada a Copenhaguen, albergarà i gestionarà CLIMATE-ADAPT. CLIMATE-ADAPT recolzarà la creació de la base de coneixements necessària per contribuir a la formulació de polítiques d'adaptació fundades en dades comprovades.

La seva contribució servirà per a l'elaboració d'una estratègia global d'adaptació de la UE que la Comissió té la intenció d'adoptar a principis de 2013 amb la finalitat de recolzar les necessitats dels Estats membres, les organitzacions transaccionals i les parts interessades locals amb les mesures adequades a escala de la UE.

Seguidors

Videos

Loading...